HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC PCCC VÀ HỘI THAO KỸ THUẬT CHỮA CHÁY LẦN THỨ I NĂM 2019

Hưởng ứng ngày "Toàn dân PCCC" (4-10-2019), ngày 2/10/2019 Khu công nghiệp Đồ Sơn Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác PCCC và Hội thao kỹ thuật chữa cháy lần thứ I năm 2019. Với sự tham gia của các doanh nghiệp trong KCN Đồ Sơn và công ty liên doanh KCN Đồ Sơn, hội thao đã thành công tốt đẹp. Chúc mừng các đội đạt giải và hy vọng tinh thần cùng kỹ thuật PCCC của các đơn vị sẽ luôn được đề cao, tiếp tục phát huy.

Dưới đây là một số hình ảnh về Hội thao.

22222222222

cats1

catsqqqqqqqqqqqqqq

22222222222

cats

qqqqqqqqqqqqq