Giới thiệu

Previous Next

Công ty Liên doanh Khu công nghiệp Đồ Sơn Hải Phòng

Công ty liên doanh khu công nghiệp Đồ Sơn Hải Phòng được thành lập theo Giấy phép đầu tư số 1935/GP do Bộ Kế hoạch Đầu tư cấp ngày 26/6/1997 và Giấy phép điều chỉnh số 1935/GPĐC1 cấp ngày 9/1/2006.

Công ty liên doanh khu công nghiệp Đồ Sơn là đơn vị được UBND Thành Phố Hải Phòng đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Đồ Sơn với tổng diện tích 150 ha thuộc địa bàn phường Tân Thành quận Dương Kinh và phường Ngọc Xuyên quận Đồ Sơn thành phố Hải Phòng.

Mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp là tham gia vận động đầu tư vào khu công nghiệp trên cơ sở quy hoạch phát triển đã được phê duyệt; Xây dựng các công trình kỹ thuật cơ sở hạ tầng, tiện ích công cộng, các nhà xưởng tiêu chuẩn; Cho các nhà đầu tư thuê các lô đất  trong khu công nghiệp đã được xây dựng các công trình kỹ thuật hạ tầng; Kinh doanh dịch vụ kho bãi khu công nghiệp.