Nghị định 108/2006/NĐ - CP

Nghị định 108/2006/NĐ - CP

Nghị định 108/2006/NĐ - CP là Nghị định qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.

Quí vị bấm vào đây để download nội dung của Nghị định quan trọng này.