Luật đầu tư mới

Luật đầu tư mới

Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam vừa ban hành Luật đầu tư mới với rất nhiều thay đổi theo hướng thông thoáng, thuận tiện hơn cho các nhà đầu tư.

Quí vị bấm chuột vào đây để download toàn bộ nội dung của Luật đầu tư mới này!